Εγκατάσταση phpMyAdmin σε Linux server

Το phpMyAdmin είναι ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε εύκολα βάσεις δεδομένων mySQL μέσα από τον browser. Έτσι μπορούμε να δημιουργούμε να διαγράφουμε και να επεξεργαζόμαστε βάσεις της mySQL χωρίς να μπλέκουμε με γραμμή εντολών.
Για την εγκατάσταση σε Ubuntu:
sudo apt-get install phpmyadmin
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητήσει το password της mySQL και να ορίσετε ένα password για να εισέρχεστε στο phpMyAdmin, καθώς επίσης και για τον hhtp server που θα χρησιμοποιήσουμε (επιλέγουμε Apache 2).
Στη συνέχεια πρέπει να προσθέσουμε τη γραμμή:
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
στο αρχείο /etc/apache2/apache2.conf
Για να το κάνετε αυτό ένας τρόπος είναι με τον Nano editor γράφοντας:
nano /etc/apache2/apache2.conf
και να προσθέσετε στο τέλος τη γραμμή.
Αποθηκεύετε με ctrl+O
Κλείνετε το nano με ctrl+X

Κάνουμε restart τον apache με την εντολή

sudo service apache2 restart

Αν όλα πήγαν καλά έχουμε πρόσβαση στο phpmyadmin στο url -> http://000.000.000.000/phpmyadmin

Όπου μηδενικά το ip του server σας ( ή localhost αν δουλεύετε τοπικά)

Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες μπορείτε να δείτε σε αυτό το άρθρο

Συνηθισμένο λάθος:

Δεν ξεκινάει το phpmyadmin στο http://000.000.000.000/phpmyadmin

Αν στην πορεία της εγκατάστασης κάτι δε ρυθμίστηκε  σωστά (πχ δεν επιλέχθηκε το Apache 2 – πρέπει πρώτα να πατηθεί το space ώστε να μπει το αστεράκι και μετά το enter) μπορούμε να επαναρυθμίσουμε το phpmyadmin πληκτρολογώντας:

sudo dpkg-reconfigure -plow phpmyadmin

 

Εγκατάσταση WordPress τοπικά με WAMP για δοκιμές

Πως γίνεται η εγκατάσταση του WordPress  τοπικά στο δίσκο μου για να το δοκιμάσω και να πειραματιστώ ή πως δοκιμάζω beta εκδόσεις;

Θεωρούμε ότι έχουμε εγκαταστήσει το WAMP και τρέχει (οδηγίες για εγκατάσταση του WAMP).

Κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση του WordPress (εμείς για πειραματισμό κατεβάσαμε την έκδοση 3.3 beta).

Τοποθετούμε το συμπιεσμένο μέσα στο φάκελο c:/wamp/www και αποσυμπιέζουμε εκεί (έτσι μόνο του φτιάχνει ένα φάκελο wordpress μέσα στον www. Αν θέλουμε μετονομάζουμε το φάκελο η τοποθετούμε τα αρχεία αλλού, αλλά πάντα μέσα στον www.

Στη συνέχεια ακολουθούμε τη “διάσημη διαδικασία εγκατάστασης των 5 λεπτών” όπως τη λένε οι δημιουργοί του wordpress και οι οδηγίες στο αρχείο readme.html που βρίσκεται στο φάκελο που μόλις αποσυμπιέσατε.

Δημιουργία βάσης δεδομένων με phpmyadmin
Δημιουργία βάσης δεδομένων με phpmyadmin

Για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία θα πρέπει όμως πρώτα να έχουμε φτιάξει μια βάση δεδομένων για να υποδεχθεί τους πίνακες που θα κατασκευάσει το wordpress. Για να το κάνουμε αυτό πατάμε στον browser localhost/phpmyadminτο οποίο είναι ένα εργαλείο για εύκολη δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων. Πατάμε “δημιουργία νέας βάσης”, δίνουμε όνομα (πχ test-wordpress) και επιλέγουμε κωδικοποίηση utf_general_ci. Η βάση δεδομένων είναι έτοιμη.

Στη συνέχεια πληκτρολογούμε στη γραμμή διεύθυνσης του browser:

localhost/wordpress/wp-admin/install.php

Εγκατάσταση wordpress 1
Εγκατάσταση wordpress 1

Πατάμε στο create configuration file στο οποίο θα πρέπει να εισάγουμε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που φτιάξαμε. Συγκεκριμένα στη δική μας περίπτωση συμπληρώνουμε:

εγκατάσταση wordpress βήμα 1
εγκατάσταση wordpress βήμα 1

Data Base Name: test-wordpress (το όνομα που δώσαμε)

User Name: root (δεν προσθέσαμε χρήστη στη βάση, ο root είναι ο default χρήστης ο οποίος δεν έχει και password)

Password: κενό 

Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε ως έχουν.

εγκατάσταση wordpress βήμα 2
εγκατάσταση wordpress βήμα 2

Στο επόμενο βήμα συμπληρώνουμε τα στοιχεία του administrator του wordpress, του χρήστη δηλαδή που θα το χρησιμοποιεί. Δίνουμε ένα όνομα και ένα password με τα οποία θα συνδεόμαστε στο wordpress για τη διαχείριση.

Πλέον είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο localhost/wordpress και βλέπουμε το site μας ή στο localhost/wordpress/wp-admin με το όνομα και το password Που δηλώσαμε στο προηγούμενο βήμα μπαίνουμε στο περιβάλλον διαχείρισης.

wordpress dashboard
wordpress dashboard

Καλή αρχή.