login σε Ubuntu server μέσω ssh από linux

Για να συνδεθώ σε Linux server (virtual private server ή dedicated):
ssh [email protected]
Όπου τα μηδενικά η IP του server σας.
Στην συνέχεια θα εμφανιστεί κάτι σαν κι’ αυτό

The authenticity of host '123.456.78.90 (123.456.78.90)' can't be established.
RSA key fingerprint is 11:eb:57:f3:a5:c3:e0:77:47:c4:15:3a:3c:df:6c:d2.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Πατάμε yes και είμαστε μέσα.
Μερικές ακόμα εντολές για αρχή:
Κάνουμε update (για ubuntu ή debian)
apt-get update
apt-get upgrade --show-upgraded

Έχω PHP στον server και τι modules τρέχει; Πληροφορίες για εγκατάσταση PHP

Αν θέλουμε να δούμε αν ο server Τρέχει php ένας εύκολος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε ένα phpinfo αρχείο, ένα αρχείο δηλαδή που δίνει τις πληροφορίες για το ποιά έκδοση php τρέχει ο server και ποιά πρόσθετα είναι ενεργοποιημένα.

Δημιουργούμε ένα αρχείο με όνομα phpinfo.php (δώστε όποιο όνομα θέλετε αλλά η κατάληξη να είναι php) και μέσα γράφουμε:

<?php
phpinfo() ;
?> 

Το τοποθετούμε στον φάκελο www ή public_html του server μας και στη συνέχεια από έναν browser το βρίσκουμε. πχ www.example.com/phpinfo.php (αν το έχουμε ονομάσει phpinfo.php).
Αυτό το αρχείο μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης της PHP.

Πως να πάρω screenshot – φωτογραφία ολόκληρης ιστοσελίδας

Πολλές φορές χρειάζεται να πάρουμε ένα screenshot (μια φωτογραφία) ολόκληρης ιστοσελίδας ή website και όχι μόνο του τμήματος που φαίνεται και χωράει μέσα στον browser.

Μια άκομψη και χρονοβόρα λύση είναι να πάρουμε διαδοχικά print screen με τον παλιό καλό τρόπο (το πλήκτρο print screen ή alt + printscreen και να τα ενώσουμε με κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (photoshop, paint NET κλπ).

Υπάρχουν όμως καλύτερες λύσεις.

Η ποιό εύκολη και γρήγορη, χωρίς τη χρήση προγραμμάτων και εγκαταστάσεων addons και plugins στους browsers είναι η χρήση ενος online εργαλείου. Πηγαίνουμε στο Capturefullpage.com, πληκτρολογούμε τη σελίδα που θέλουμε και μετά από λίγα δευτερόλεπτα έτοιμο το screenshot ολόκληρης της σελίδας.

Γι’ αυτούς που χρησιμοποιούν συχνά φωτογραφίες ολόκληρων sites, ίσως ποιο ευκολη και γρήγορη είναι η χρήση κάποιου addon στον browser τους.

Για τον Google Chrome:

 

Webpage Screenshot
Webpage Screenshot

Webpage Screenshot. Μετά την εγκατάσταση του πρόσθετου στον chrome εμφανίζεται μια μικρή φωτογραφική μηχανή στα εργαλεία. Πανεύκολη χρήση και επιπλέον δυνατότητες επεξεργασίας της εικόνας όπως προσθήκη κουτιών, βελών κλπ.

Για Firefox:

Screengrab. Αφού εγκαταστήσουμε το addon με δεξί κλικ ->Screengrab (ή από το μικρό εικονίδιο κάτω δεξιά στον firefox) και είμαστε έτοιμοι.

Πάντως και τα τρία αυτά εργαλεία επιτρέπουν τη δημιουργία εικόνας στο εσωτερικό του browser και δεν μπορούμε με αυτά να “τραβήξουμε” τα κουμπιά ή το μενού κλπ του browser.

 

 

 

 

Σημειώσεις και διαφάνειες για Ψηφιακή Σχεδίαση

Διαφάνειες του Χρ. Καβουσιανού από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
Σελίδα του μαθήματος.

Εισαγωγή στα Συστήματα Υλικού                         (4Μ)    
Δυαδικά Συστήματα Αρίθμησης     (700Κ)
Άλγεβρα Boole           (800Κ)
Απλοποίηση Συναρτήσεων  (1Μ)    
Συνδυαστικά Κυκλώματα         (800Κ)
Κυκλώματα MSI                                                   (900Κ) 
Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα                     (900Κ)
Καταχωρητές, Μετρητές, Μονάδες Μνήμης  (1Μ)    

Βιβλίο – Ακολουθιακά κυκλώματα, flip flops, απαριθμητές, καταχωρητές

Ψηφιακή Λογική – Ακολουθιακά κυκλώματα – Σκορδάς
Τα pdf του βιβλίου.

Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων – Βάσεις Δεδομένων

Υλικό για το μοντέλο Συσχετίσεων Οντοτήτων

Το κεφάλαιο 2 του βιβλίου του Αθανάσιου Μάργαρη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Αλλο υλικό:

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (μοντέλο Ο/Σ – ER model) είναι ένα αφαιρετικό ιδεατό μοντέλο δεδομένων, τα οποία έχουν καθορισμένη δομή. Στη μηχανική λογισμικού χρησιμοποιείται για να παρέχει ένα εννοιολογικό σχήμα κατά τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων, ως μοντέλο δεδομένων ενός συστήματος και των απαιτήσεών του με top-down προσέγγιση. Ένα διάγραμμα που δημιουργείται με αυτή τη διαδικασία σχεδίασης καλείται διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων, ή διάγραμμα Ο/Σ ή ΟΣΔ εν συντομία. Προτάθηκε αρχικά το 1976 από τον Peter Chen, ωστόσο στη συνέχεια επινοήθηκαν πολλές παραλλαγές της διαδικασίας.
Χρήση
Χρησιμοποιείται στο πρώτο στάδιο σχεδίασης ενός συστήματος πληροφοριών, κατά την ανάλυση των απαιτήσεών του. Σκοπός του είναι να περιγράφει τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων ή τον τύπο τους. Η μοντελοποίηση δεδομένων γίνεται για την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων όρων και των σχέσεών τους σε έναν ορισμένο τομέα ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση σχεδιασμού ενός συστήματος πληροφοριών, που στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων, το εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων χαρτογραφείται σε προχωρημένο στάδιο σε ένα λογικό μοντέλο δεδομένων, όπως το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Το στάδιο αυτό ονομάζεται συνήθως στάδιο λογικού σχεδιασμού. Ύστερα, κατά τη διάρκεια του φυσικού σχεδιασμού το λογικό μοντέλο χαρτογραφείται σε κάποιο φυσικό μοντέλο. Ας σημειωθεί ότι ορισμένες φορές και οι δύο φάσεις αναφέρονται ως “φυσικός σχεδιασμός”.

Όροι

Βάση για των μοντέλων Ο/Σ είναι η κατηγοριοποίηση αντικειμένων και των σχέσεών τους μεταξύ τους.

Οντότητα
Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων παριστάνονται στο διάγραμμα Ο/Σ με ένα ορθογώνιο.
Οντότητα (entity) είναι ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος στον πραγματικό κόσμο το οποίο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα[5]. Μια οντότητα λειτουργεί αφαιρετικά σε έναν πολύπλοκο τομέα. Οντότητες μπορεί να είναι άνθρωποι, μέρη, αντικείμενα, γεγονότα, έννοιες κλπ. Στιγμιότυπο (instance) μιας οντότητας είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός τύπου οντότητας.

Τύπος Οντότητας
O τύπος της οντότητας είναι μια συλλογή χαρακτηριστικών που περιγράφουν την οντότητα.
Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων (π.χ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ) παριστάνονται στο διάγραμμα Ο/Σ με ένα ορθογώνιο.

Χαρακτηριστικό
Ένας φοιτητής μπορεί να έχει το πεδίο ΜΑΘΗΜΑ, το οποίο όμως δέχεται ως τιμές ένα σύνολο μαθημάτων που παρακολουθεί.
Κάθε οντότητα έχει διάφορα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Ένα τέτοιο στοιχείο ονομάζεται ιδιότητα (attribute), χαρακτηριστικό ή πεδίο της οντότητας. Τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε
μονότιμα (single valued), τα οποία έχουν μόνο μια τιμή και
πλειότιμα (multi-valued), τα οποία έχουν σύνολο από τιμές
Στο διάγραμμα Ο/Σ οι ιδιότητες που έχει μια οντότητα παριστάνονται μέσα σε έλλειψη, με υπογραμμισμένο το πρωτεύον κλειδί. Τα πλειότιμα χαρακτηριστικά μιας οντότητας παριστάνονται μέσα σε έλλειψη με διπλό περίγραμμα.

Συσχέτιση
Η συσχέτιση σε αυτό το παράδειγμα ονομάζεται “Παρακολουθεί”. Τα βέλη δείχνουν μια συσχέτιση πολλά-προς-πολλά. Κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί ένα ή περισσότερα μαθήματα. Κάθε μάθημα μπορεί να παρακολουθείται από έναν ή περισσότερους μαθητές. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε ποιοι φοιτητές παρακολουθούν ένα μάθημα ή ποια μαθήματα παρακολουθεί ένας φοιτητής.
Συσχέτιση (relationship) είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων τύπων οντοτήτων που παρουσιάζει ενδιαφέρον για σχεδιασμό. Με συσχετίσεις μπορούν να συνδέονται και χαρακτηριστικά οντοτήτων.
Ένας τύπος συσχέτισης (σύνολο συσχετίσεων) παριστάνεται με ρόμβο. Στο εσωτερικό αναγράφεται το όνομα με μικρά γράμματα.
Υποδεικνύουμε τα όρια της συσχέτισης με ένα δείκτη.
Ως όρια μπούμε να συναντήσουμε:
0 έως άπειρο
(κατώτατο όριο 0, ανώτατο όριο άπειρο)
τουλάχιστον 1
(κατώτατο όριο 1, ανώτατο όριο άπειρο)
ακριβώς 1
(κατώτατο όριο 1, ανώτατο όριο 1)
το πολύ 1
(κατώτατο όριο 0, ανώτατο όριο 1)

Βαθμός ή πολυπλοκότητα ενός τύπου συσχετίσεων

Βαθμός συσχέτισης: 3 (Οι τύποι οντοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΠΕΛΑΤΗΣ και ΠΡΟΪΟΝ παίρνουν μέρος στη συσχέτιση)
Ο βαθμός μιας συσχέτισης είναι ο αριθμός των τύπων οντοτήτων που παίρνουν μέρος στη συσχέτιση. Οι πιο συνηθισμένες συσχετίσεις είναι
μοναδικές, ο βαθμός τους τότε είναι 1
δυαδικές, ο βαθμός τους τότε είναι 2
τριαδικές, ο βαθμός τους τότε είναι 3

Πληθικότητα
Η πληθικότητα (cardinality), περιγράφει τον αριθμό στιγμιοτύπων ενός τύπου οντοτήτων που μπορούν να αντιστοιχίζονται με μία οντότητα ενός άλλου τύπου σε μια συσχέτιση.
Ο λόγος πληθικότητας ή πληθικός λόγος (cardinality ratio), είναι ο λόγος των πληθικοτήτων μιας συσχέτισης.
Μπορούμε να έχουμε συσχετίσεις με λόγο πληθικότητας:
1-1 (ένα-προς-ένα)
Αντιστοιχίζεται μια οντότητα ενός τύπου με το πολύ ή ακριβώς μια οντότητα ενός άλλου τύπου.
1-Ν (ένα-προς-πολλά)
Αντιστοιχίζεται μια οντότητα ενός τύπου με κανένα, ένα ή πολλά στιγμιότυπα ενός άλλου τύπου.
Μ-Ν (πολλά-προς-πολλά)
Αντιστοιχίζεται κάθε στιγμιότυπο του ενός τύπου με ένα, κανένα ή πολλά στιγμιότυπα του άλλου τύπου.

Ασθενής Τύπος Οντότητας
Αδύναμη ή ασθενής οντότητα λέγεται μια οντότητα που εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιας άλλης. Οι αδύναμες οντότητες συμμετέχουν σε συσχετίσεις μέσω ταυτοποιητικών συσχετίσεων με ισχυρή οντότητα.
Ταυτοποιητική συσχέτιση ονομάζεται η συσχέτιση στην οποία το πρωτεύον κλειδί της ισχυρής οντότητας χρησιμοποιείται ως μέρος του πρωτεύοντος κλειδιού της αδύναμης οντότητας.
Διακριτικό ή μερικό κλειδί ονομάζεται το χαρακτηριστικό της αδύναμης οντότητας το οποίο μαζί με το πρωτεύον κλειδί της ισχυρής οντότητας είναι το πρωτεύον κλειδί της αδύναμης.
Κατά την αναπαράσταση αδύναμων οντοτήτων:
η οντότητα παριστάνεται με διπλό ορθογώνιο
ταυτοποιητική συσχέτιση με διπλό ρόμβο
το μερικό κλειδί με διακεκομμένη γραμμή

Επαναλαμβανόμενες ομάδες
Μια επαναλαμβανόμενη ομάδα είναι ένα σύνολο δύο ή περισσότερων πλειότιμων γνωρισμάτων που έχουν μια λογική σχέση μεταξύ τους.

Πλειότιμα χαρακτηριστικά
Είδαμε ότι τα πλειότιμα χαρακτηριστικά παριστάνονται με μια διπλή έλλειψη. Ωστόσο, στην ιδανική περίπτωση πλειότιμα χαρακτηριστικά πρέπει να αφαιρούνται από το μοντέλο δεδομένων κατά τη φάση σχεδίασης. Με τον τρόπο αυτό, η σχέση βρίσκεται σε δεύτερη κανονική μορφή.
Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο στο μοντέλο Ο/Σ προσθέτουμε μια ακόμη συσχέτιση.

Υποκλάσεις και υπερκλάσεις

Γενίκευση / Εξειδίκευση
Με την έννοια γενίκευση (generalization) εννοούμε τον εντοπισμό ενός συνόλου οντοτήτων (κλάση) που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με πιο γενικευμένα αντικείμενα (υπέρκλαση). Η εξειδίκευση (specialization) είναι το ακριβώς αντίθετο της γενίκευσης, δηλαδή ο εντοπισμός υποσυνόλων ενός τύπου οντοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα μέλη του.
Η συσχέτιση μεταξύ κάθε υπόκλασης και υπέρκλασης ονομάζεται ISA συσχέτιση.

Κληρονομικότητα
Σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας οι τύποι οντοτήτων κληρονομούν τα χαρακτηριστικά των τύπων του αμέσως ανώτερου επιπέδου.

Περιορισμός Επικάλυψης
Όταν υπάρχει περιορισμός επικάλυψης μια οντότητα δεν επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις. (exclusive subtypes)
Ο περιορισμός επικάλυψης συμβολίζεται με μια καμπύλη γραμμή στο διάγραμμα Ο/Σ, που τέμνει την ακμή του τύπου οντοτήτων με κάθε ISA συσχέτιση.
Υπάρχει όμως περίπτωση να μην ισχύει κανένας περιορισμός. Στην περίπτωση αυτή ένα στιγμιότυπο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μια υποκλάσεις. (non-exclusive subtypes)

Σημειώσεις και διαφάνειες για σχεδίαση βάσεων δεδομένων

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες σημειώσεις για σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.

Σημειώσεις του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων 1 από το Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

http://www.dblab.upatras.gr/gr/DBI.htm

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων chapter1.ppt
Μέσα Αποθήκευσης chapter2.ppt
Αρχιτεκτονική Συστημάτων chapter3.ppt
Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων chapter4.ppt
Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων chapter6.ppt
Σχεσιακή ’λγεβρα και Λογισμός chapter7.ppt
Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση chapter8.ppt
Η Γλώσσα SQL chapter9.ppt
Φυσική Οργάνωση Βάσεων Δεδομένων chapter11.ppt
Δενδρικές Μέθοδοι Προσπέλασης chapter12.ppt
Κατακερματισμός chapter13.ppt
Ασκήσεις στον Κατακερματισμό chapter13ex.ppt
Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Ερωτημάτων chapter14.ppt
Διαχείριση Συναλλαγών chapter15.ppt
Αντικειμενοστρεφή ΣΔΒΔ chapter18.ppt
Αντικειμενο-Σχεσιακά ΣΔΒΔ chapter19.ppt
Σύγκριση Συστημάτων appendix.ppt
Διαφάνειες από Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Σημειώσεις από το ΤΕΙ Σερρών:


Σταδιακά θα προσθέσουμε κι άλλα

Database Design, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων – Δωρεάν βιβλίο

Ένα δωρεάν βιβλίο για το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων από το Stanford:

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων – Δωρεάν βιβλίο

Δείτε τα περιεχόμενα και τα κεφάλαια σε PDF

Brief Table of Contents

Chapter Title (click for the .pdf  file)
0 Table of Contents — this file
0 Preface
1 Introduction and Definitions
2 Hardware and its Parameters
3 File Structures
4 Hybrid Files
5 Overall File-System Evaluation
6 Techniques
Part II Database Structures and Design
7 Database Structure
8 Schemas
9 Database Implementation
10 Query Languages
Part III Security and Operation
11 Methods to Gain Reliability
12 Protection of Privacy
13 Integrity of Databases
14 Coding
15 Database Operation and Management
A Appendix A: Index for Alternate Technology
B Appendix B: Database Systems
C Appendix C: Symbols used
Bib Bibliography
Bib source Bibliography source
Index
Answers Answers to the Exercises

Smart YouTube ένα από τα καλύτερα plugin για εισαγωγή video από το youtube στο blog σας

Smart Youtube plugin
Smart Youtube plugin

Ένα από τα καλύτερα και ιδιαίτερα εύχρηστο plugin για την εισαγωγή video από το Youtube είναι το Smart Youtube. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ο εύκολος τρόπος εισαγωγής του video αφού αρκεί  και μόνο το link και δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον κώδικα ενσωμάτωσης στο youtube. Επιπλέον από τις ρυθμίσεις του μπορούμε να ορίσουμε ακριβώς τις διαστάσεις που ταιριάζουν στο Blog μας ώστε να μη μπλέκουμε με τις ρυθμίσεις πλάτους ύψους. Αναλυτικά μετά την εγκατάσταση στις ρυθμίσεις->smart youtube μπορείτε να ρυθμίσετε τις διαστάσεις, τα χρώματα κλπ που θα έχουν τα ενσωματωμένα βίντεο από δω και  πέρα. Όποτε θέλουμε να προσθέσουμε ένα βίντεο απλά προσθέτουμε το link του προσθέτοντας ένα v μετά το http δηλαδή:

httpv://www.youtube.com/watch?v=OWfksMD4PAg

Το Smart YouTube υποστηρίζει και playlist (εισάγοντας vp)

httpvp://www.youtube.com/view_play_list?p=528026B4F7B34094

Μάθετε να πληκτρολογείτε Online – εργαλείο εκμάθησης πληκτρολόγησης με τυφλό σύστημα

Μάθετε τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης
Μάθετε τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης
Για όσους θέλουν να μάθουν πληκτρολόγηση (τυφλό σύστημα) υπάρχουν δεκάδες προγράμματα που μπορούν να κατεβάσουν αλλά και online οδηγοί που μπορούν να σας βοηθήσουν. Ένα από τα καλύτερα online εργαλεία εκμάθησης τυφλού συστήματος είναι το typingweb.com που αξίζει να δοκιμάσετε. Δυστυχώς δεν υποστηρίζει ελληνικά μαθήματα άλλα είναι πλήρες για αυτούς που θέλουν να μάθουν αγγλική πληκτρολόγηση. Μάλιστα τα μαθήματα μπορείτε να τα κάνετε χωρίς να είστε γραμμένος απλά δεν θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τη πρόοδό σας. Δεκάδες μαθήματα όλων των επιπέδων σας βοηθούν να εξασκηθείτε για σωστή πληκτρολόγησης καθώς και παιχνίδια πληκτρολόγησης για τον ελεύθερο σας χρόνο. Γι΄αυτούς που θέλουν να εξασκηθούν στα ελληνικά ένα εργαλείο είναι το sense-lang.org με αρκετά μαθήματα εξάσκησης.