Πολλαπλά scripts σε μια γραμμή ενός cron job

Τα scripts θα εκτελεστούν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο.

Με αυτό το τρόπο δε χρειάζεται να ορίσεις διαφορετικά cron jobs αλλά ούτε να γράψεις bash script που να περιέχει τα php scripts.

Απλά σύνδεσε τις εντολές με το && σε ένα cron job.

πχ

01 00 * * * php /var/services/script1.php && php /var/services/script2.php && php /var/services/script3.php

 

 

Πως αντιγράφω μεγάλο όγκο αρχείων μεταξύ δύο servers – scp

Κάποιες φορές χρειάζεται να αντιγράψουμε μεγάλο όγκο αρχείων μεταξύ δύο servers.

Ένας τρόπος είναι να τα κατεβάσουμε τοπικά με ftp (ίσως να τα συμπιέσουμε πρώτα σε πακέτο) και στην συνέχεια να τα ξαναανεβάσουμε.

Ένας άλλος τρόπος (νομίζω πιο εύκολος και γρήγορος) είναι με τη χρήση της εντολή scp με την οποία μπορούμε να τα αντιγράψουμε απευθείας μεταξύ των servers χωρίς ενδιάμεσο  .

Παράδειγμα:

Θέλω να αντιγράψω όλα τα περιεχόμενα του /var/www/old στο /var/www/new του νέου server.

Συνδέομαι στον server από τον οποίο θέλω να αντιγράψω και πληκτρολογώ

scp -rpC /var/www/old/* [email protected]_domain.com:/var/www/new

πχ

scp -rpC /var/www/old/* [email protected]:/var/www/new

Θα μας ζητήσει το paswword του server στον οποίο θα καταλήξουν τα αρζεία και θα ξεκινήσει η διαδικασία

Τι σημαίνουν τα -rpC
r = recursively copy entire directories (το φάκελο με όλους τους υποφακέλους κα τα περιεχόμενα)
C = compression enable (με συμπίεση)
p = preserves modification times, access times, and modes from the original file (εμφάνιση του χρόνου κλπ κατά την αντιγραφή)

Εγκατάσταση webmin σε Ubuntu

Το Webmin είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση του linux server σας μέσω web παρέχοντας έτσι ευκολότερη διαχείριση χωρίς χρήση της γραμμής εντολών του Linux.

Πως γίνεται η εγκατάσταση:

Πρέπει να προσθέσουμε το repository του webmin στο αρχείο /etc/apt/source.list

Πληκτρολογούμε  nano /etc/apt/sources.list για να ξεκινήσουμε το nano και να επεξεργαστούμε το αρχείο

Προσθέτουμε στο τέλος του αρχείου τις παρακάτω γραμμές

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Στη συνέχεια πρέπει να προσθέσουμε το κλειδί GPG

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
sudo apt-key add jcameron-key.asc
sudo apt-get update

Μετά από αυτή τη προετοιμασία μπορούμε να εγκαταστήσουμε το webmin με την εξής εντολή

sudo apt-get install webmin

Αν όλα πήγαν καλά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο περιβάλλον του webmin στην παρακάτω διεύθυνση:

https://serverip:10000/

Προσέξτε μη ξεχάσετε το s στο  https://

Έχω PHP στον server και τι modules τρέχει; Πληροφορίες για εγκατάσταση PHP

Αν θέλουμε να δούμε αν ο server Τρέχει php ένας εύκολος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε ένα phpinfo αρχείο, ένα αρχείο δηλαδή που δίνει τις πληροφορίες για το ποιά έκδοση php τρέχει ο server και ποιά πρόσθετα είναι ενεργοποιημένα.

Δημιουργούμε ένα αρχείο με όνομα phpinfo.php (δώστε όποιο όνομα θέλετε αλλά η κατάληξη να είναι php) και μέσα γράφουμε:

<?php
phpinfo() ;
?> 

Το τοποθετούμε στον φάκελο www ή public_html του server μας και στη συνέχεια από έναν browser το βρίσκουμε. πχ www.example.com/phpinfo.php (αν το έχουμε ονομάσει phpinfo.php).
Αυτό το αρχείο μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης της PHP.