Εγκατάσταση webmin σε Ubuntu

Το Webmin είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση του linux server σας μέσω web παρέχοντας έτσι ευκολότερη διαχείριση χωρίς χρήση της γραμμής εντολών του Linux.

Πως γίνεται η εγκατάσταση:

Πρέπει να προσθέσουμε το repository του webmin στο αρχείο /etc/apt/source.list

Πληκτρολογούμε  nano /etc/apt/sources.list για να ξεκινήσουμε το nano και να επεξεργαστούμε το αρχείο

Προσθέτουμε στο τέλος του αρχείου τις παρακάτω γραμμές

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib

Στη συνέχεια πρέπει να προσθέσουμε το κλειδί GPG

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
sudo apt-key add jcameron-key.asc
sudo apt-get update

Μετά από αυτή τη προετοιμασία μπορούμε να εγκαταστήσουμε το webmin με την εξής εντολή

sudo apt-get install webmin

Αν όλα πήγαν καλά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο περιβάλλον του webmin στην παρακάτω διεύθυνση:

https://serverip:10000/

Προσέξτε μη ξεχάσετε το s στο  https://

Εγκατάσταση phpMyAdmin σε Linux server

Το phpMyAdmin είναι ένα εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε εύκολα βάσεις δεδομένων mySQL μέσα από τον browser. Έτσι μπορούμε να δημιουργούμε να διαγράφουμε και να επεξεργαζόμαστε βάσεις της mySQL χωρίς να μπλέκουμε με γραμμή εντολών.
Για την εγκατάσταση σε Ubuntu:
sudo apt-get install phpmyadmin
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα σας ζητήσει το password της mySQL και να ορίσετε ένα password για να εισέρχεστε στο phpMyAdmin, καθώς επίσης και για τον hhtp server που θα χρησιμοποιήσουμε (επιλέγουμε Apache 2).
Στη συνέχεια πρέπει να προσθέσουμε τη γραμμή:
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
στο αρχείο /etc/apache2/apache2.conf
Για να το κάνετε αυτό ένας τρόπος είναι με τον Nano editor γράφοντας:
nano /etc/apache2/apache2.conf
και να προσθέσετε στο τέλος τη γραμμή.
Αποθηκεύετε με ctrl+O
Κλείνετε το nano με ctrl+X

Κάνουμε restart τον apache με την εντολή

sudo service apache2 restart

Αν όλα πήγαν καλά έχουμε πρόσβαση στο phpmyadmin στο url -> http://000.000.000.000/phpmyadmin

Όπου μηδενικά το ip του server σας ( ή localhost αν δουλεύετε τοπικά)

Αναλυτικές οδηγίες με εικόνες μπορείτε να δείτε σε αυτό το άρθρο

Συνηθισμένο λάθος:

Δεν ξεκινάει το phpmyadmin στο http://000.000.000.000/phpmyadmin

Αν στην πορεία της εγκατάστασης κάτι δε ρυθμίστηκε  σωστά (πχ δεν επιλέχθηκε το Apache 2 – πρέπει πρώτα να πατηθεί το space ώστε να μπει το αστεράκι και μετά το enter) μπορούμε να επαναρυθμίσουμε το phpmyadmin πληκτρολογώντας:

sudo dpkg-reconfigure -plow phpmyadmin

 

Ο πιο εύκολος τρόπος εγκατάστασης LAMP σε Ubuntu server

Ο πιο εύκολος τρόπος εγκατάστασης LAMP (Apache, mySQL, PHP) σε Ubuntu Linux είναι ο εξής:
Πρώτα εγκαθιστούμε το taskel:
sudo apt-get install tasksel
… και μετά τον lamp server:
sudo tasksel install lamp-server
Το taskel είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη εγκατάσταση σχετικών πακέτων εύκολα και μέσω γραφικού περιβάλλοντος επιτρέπει την εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων (στην ουσία το μόνο που ζητάει είναι κωδικό για το mySQL server.

2ος τρόπος:

Άλλος ένας εύκολος τρόπος είναι ο εξής:

Πληκτρολογούμε στο τερματικό

sudo apt-get install lamp-server^

Προσέξτε να μη ξεχάσετε το σύμβολο ^ στο τέλος (δεν είναι τυπογραφικό λάθος)

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης και κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και γραφικό περιβάλλον που θα ζητήσει νέο κωδικό για την mySQL βάση δεδομένων.

Έλεγχος:
Για να δούμε τι έκδοση PHP εγκαταστήσαμε:

Ανοίγουμε τον editor nano δημιουργώντας ένα αρχείο testing.php
sudo nano /var/www/testing.php
Γράφουμε:

και πατάμε ctrl+O (control και όμικρον ταυτόχρονα) για να το αποθηκεύσουμε και ctrl+X για να κλείσουμε τον Nano.
Τώρα αν πάμε στο 000.000.000.000/testing.php (;όπου μηδενικά η IP μας) ή www.mysite.com/testing.php θα δούμε πληροφορίες για την PHP.
Αν δεν δούμε τίποτα ίσως χρειάζεται επανεκίνηση ο Apache με την παρακάτω εντολή:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

login σε Ubuntu server μέσω ssh από linux

Για να συνδεθώ σε Linux server (virtual private server ή dedicated):
ssh [email protected]
Όπου τα μηδενικά η IP του server σας.
Στην συνέχεια θα εμφανιστεί κάτι σαν κι’ αυτό

The authenticity of host '123.456.78.90 (123.456.78.90)' can't be established.
RSA key fingerprint is 11:eb:57:f3:a5:c3:e0:77:47:c4:15:3a:3c:df:6c:d2.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Πατάμε yes και είμαστε μέσα.
Μερικές ακόμα εντολές για αρχή:
Κάνουμε update (για ubuntu ή debian)
apt-get update
apt-get upgrade --show-upgraded